Milovaná až do poslednej slzy

Skladba „Milovaná až do poslednej slzy“ (autor: Taťana).