Petr Nejezchleb 3

Oblíbení interpreti: Karel Svoboda, muzikály, Abba, Beatles, Bee Gees

Písně ke zpěvu: Šíleně smutná princezna

Cíle: umět zpívat před lidmi lépe než do teď

– umění uvolnit se na povel a užívat si zpěv

– pustit emoce a kontrolu 🙂

– umět pracovat s dechem

– rozpoznání co je příjemné pro tělo při zpěvu

– ujištění ve středové poloze


Dýchání – dech je základ zpěvu, protože bez dechu nelze zpívat. Aby si snadno vydechl, tak směřuj dech do bránice (což je nejpružnější sval v těle). Ta jako prak dech prudce bez zatlačení vydá ven.

cvičení – nadechuj se neprve dopředu do bránice a po naplnění bránice ještě naplň prostor bránice u páteře. Pozor: 1. nesmí se ti v tu chvíli „splasnout“ bránice vepředu, 2. nesmí se ti dech místo zad dostat do hrudi/ramen

cvičení 2 – při nádechu nosem se snažit nadechovat neslyšně, maximum množství co jde za těchto podmínek

Výdech – při dechu se obrací nádech na výdech a zde dochází k vědomému směřování dechu do bránice. Tak vzniká tlak a tedy možnost zpívat bez nepříjemného tlačení krkem.

cvičení: 1. v leže si dej např. mobil na bránici (těsně pod žebra) a při nádechu i při výdechu se snaž mobil zvednout. Ale pozor, zvedej mobil pomocí dechu ne svalu. Zkontroluješ to tak, že viditělně budeš vidět změnu nádechu na výdech a to mírným poklesnutím bránice. Při změně nádechu na výdech NEZATÍNAT SVALY!

2. sfoukávání svíčky, která je daleko tak stejně i přerušovaný výdech (pozor na dech ve tvářích – nekřečkovat si dech, kapra)

3. když dýcháš, nehej někoho hýbat ti rukou (nečekávatelně) a když ruka ztuhne či jí budeš hýbat, tak to je blbý 🙂 Hurvínek

4. při neslyšném nádechu nosem se snažit také vydechovat neslyšně, maximum množství co jde za těchto podmínek

Zpěv – důležité pří zpěvu je cítit se příjemně a z toho vycházet při tréningu nových poloh/stylů/písní. Důležitý je tedy při tréningu VNÍMAT jak „tělo“ zpívá než poslouchat jak si to zazpíval. Když budeš poslouchat, co právě zpíváš, nemůžeš dát pozornost tomu, jak to chceš zazpívat. Proto při se tréningu písní například uč texty a rytmus tak, aby si těmto oblastem nemusel dávat pozort při zpěvu. Uvolnit spodní čelist (nebýt v křeči).

Vysoké tóny: směřovat dech do posledního zádového obratle, tréning

Hluboké: opírat dech o hruď

(Tvé tóny: g-h1)

cvičení: Zpívat střídavě 3x A, 3x E. Vysoké tóny – vydechovat před sebe (e1-gis1), střídat 3x A, 3x E, Hluboké tóny – dech nechávat v těle (h-dis1) – uvolněná čelist

cvičení 2: artikulace, při zpěvu slov opírat samohlásky

Bránice – používá se protahování pomocí dechu. Při tréningu bránice je dobré vždy se nadechnout tak, aby si ji maximálně natáhl a tím se bude její pružnost zlepšovat. Zvyšuješ tím i kapacitu plic. Při kvalitním tréningu tohoto natahování je ideální čas 30 minut. Při delším čase se unaví a přestane mít pružnost. Tedy netrénovat na unavenou bránici (v tu chvíli pracuješ místo s bránicí s tlačení přez krk).

KDYŽ NEJDE ZPÍVAT:

 • nadechuji se kvalitním nádechem? – vyzkoušej delší nádech nosem do bránice (pozor na ucpání nosních dírek), vyzkoušej pomalý nádech pusou do středu těla (obojí bez zvednutí ramen a bez ponechání dechu v krku, dech max ke klíčním kostem)
 • zapojuji bránici při výdechu? – ruku na bránici/ruce pod žebrami z boku/ruka ze zadu a „opřít zpěv/výdech“ se do ruky/rukou,
 • opírám dech o tělo (obecné – neopírat o krk, neopírat o pusu)
 • netlačím dech? – dávám dostatečné množství dechu?
 • nezadržuju dech? – dávám příliš velké množství dechu?
 • intonuji?
 • zpívám před sebe?
 • hluboké – opírám hluboké tóny o hruď? / vysoké – opírám vysoké tóny o zátylek a vychází mi dech nosem?
 • při zpěvu slov opírám samohlásky o tělo?
 • mám uvolněnou čelist?
 • mám uvolněné tělo (nemám ztuhlé tělo)? (cvičení Hurvínek – nechat se vést někým tak, aby si měl uvolněnou ruku)

Zpěv bez používání krku:

 • zpěv s pohledem a hlavou vzhůru
 • pérovat na balónu a udržet kontinuelní zpěv
 • zpívat opřený o zeď – celými zády
 • předklonit se i hlavu předklonit dopředu a pozorovat zem
 • třepat si krkem a „setřepávat“ opření o krk

Domácí příprava:

1. příprava písně – Karlštějn – Waldemar Do Věží, 2. trénink tónů – po jednom tónu na klavíru od a-g, Do Věží více s dechem a snažit se opírat v těle, 3. nádechy, trénink s jedním tónem ze spodu nahoru (spodní mohutněji, vrchní s více dechem, ale stále opírat) fis-b1, Do Věží – do šířky, 4. s tátou v nemocnici, 5. trénink v leže s knihy – snažit se používat bránici (nikoli svaly), více dechu vydechovat z bránice, trénink 3 a 4 sloky, aby byly s bránicí a s dostatečným množstvím dechu, 6. trénovat zpěv tak, aby se ti nezvedal krk, příště trénink bránice, 7. trénink nádechů a výdechů na minutu, při zpěvu se snažit najít jinou cestu, neprotlačovat, 8. trénink práce s bránicí (přesouvat vzduch z hrudi do bránice), pracovat na tom, aby si necítil dech, protože bude mimo hrudník, uvolňovat hrudník a velmi aktivně pracovat se spodní částí těla/bránicí, hruď a nos je pasivní efekt aktivity na bránici, píseň: Niall Horan – Flicker (trénovat kontinuelní výdech do bránice, snažit se o směr dolů 🙂 ), 9., 10. trénink nádechů a výdechů do bránice, plivání a zpěv na třetá plivnutí na GA/GE, trénink řevu – snaž se ‚zastavit‘ někoho v dálce slovej „HEJ“, popřípadě jinými slovy, které ti budou evokovat přirozený křik, křičet do dálky před sebou a snažit se eliminovat hlasitost do prava a leva, trénink dokonalé intonace s klavírem – začínáš vždy na různém místě v těle, nemusíš kontrolovat bránici, hlavně nenajíždět nebo nesjíždět na tón, ale začít rovnou na správném tónu, píseň: neubírat – tím to kontroluješ na krku/hrudi, což nechceme, raděj chceme plynulý výdech, který více zapojí bránici a samozřejmě na výšky potřebuješ více dechu, vysoké tóny musí začínat v těle (zkusit si o trochu nižší zpěv a zlepšit návyk toho, ať nekontroluješ dech ztlumováním), 11. nádechy, nádechy do bránice, opřeně v těle, pozornost věnovat procesu v těle a né výsledku, se sluchátky, zpěv písně bez sluchátek, 12., 13. trénink bránice tak, aby si vytvářel zpěv z těla do těla, pomůže ti pěst na bránici, která by měla být stále lehce zabořená do bránice, pocitově, jako kdyby se ruka lehce zabořila do balónu (cítit tlak dechu), nezapoměň, že při nižší hlasitosti nepoznáš správnost, tedy zpívej středně hlasitě (nezačínej na krku, ale z těla, pod klíčníma kostma, nejlépe u spodních žeber, jak jsme si to ukazovali), trénuj i nižší tóny s bránicí např. v písni, promysli novou píseň, klidně posílej náměty, 14. nádechy, trénink opření o bránici, příliš netlač na bránici – vždy jemně, jinak se povolí, 15., 16. nádechy, trénink opření a nahrání části lekce, píseň, 17. nemoc, 18., trénink emocí, 20. trénink rozsahu, trénink Nialla na mikrofon, 21, 22, 23., 24. trénink zpěvu, 25. trénink uvolnění, píseň, 26. náhrada dnes 31.5. nádechy, trénink šššš, š, s, c, f, trénink výdechu v do výšek, 27. trénink zpěvu, 28. trénink opření, píseň: Nedvěd – Podvod, 29. trénink tlaku, jednotlivé tóny na Va, příště postupně vytvořit dva tóny, 30. trénink tónů, opření, 31., 32. trénink dechu – dlouhé otevřené šššššš, pak nádech a 2x za sebou dechem Š, S, C, F (bez hlasivek), trénink HO s výdechem před tónem, vždy zpívat dva tóny po sobě s mezi výdechem, snaž se kontinuálně vydechovat a pouze zapojovat opření zpěvu do dechu, píseń: Miluju a Maluju, 33. Trénink šššš, š, s, c, f, TKPT, Hledání jiné cesty pro dech: dokud nepoužíváš bránici, jinou cestu nemá smysl hledat, protože hledat cestu musíš pro dech. Tedy neprve myslet na opření dechu o bránici (nezapomeň, že bez uvolnění -ideálně od krku, ramen až po prsa- nejde bránici použít) a pak hledat cestu tělem, která má co nejméně odporu, náhrada 17. trénink opření, trénink miluju, maluju